Maak je MijnDeugden account

Leuk dat je een account wilt aanmaken!

Je account is gratis, modules schaf je aan met Deugdencoins. Je kunt je account altijd weer opzeggen. Lees er meer over bij Algemene voorwaarden. Ga aan de slag met Modules om waar, wanneer en hoe je maar wilt …

  • … stil te staan bij je eigen positieve gedrag,
  • … op pad te gaan met een concrete opdracht,
  • … na te denken over jouw rol in de samenleving,
  • … je creatieve inzichten aan te boren,
  • … en meer!

Gebruik MijnDeugden.nl ook op mobielmobiel-nieuw

Inloggen