Wetenschappelijke basis

Met MijnDeugden.nl willen we echt bijdragen aan de zelfontplooiing van de deelnemers. Daarom maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering en online-leren.
Ervaren psycholoog en onderzoeker Dr. N. Theunissen vertelt hier meer over:


Definitie van Deugden

Laat ik beginnen met vertellen over de definitie van het woord Deugden. Deze definitie is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke studie die ik in 2014-2015 heb verricht. Ik deed onderzoek naar deugden uit vele grote religies en filosofieën, uit missies van wereldwijd opererende bedrijven, en uit andere wetenschappelijke en populaire bronnen uit de toegepaste filosofie (Referenties op aanvraag). En daar kwam het volgende uit:

  Deugden…

 1. Zijn positieve persoonlijke kwaliteiten, zoals integriteit, vriendelijkheid, moed en wijsheid.
 2. ‘Heb’ je niet maar ‘Doe’ je: als je je vrijwillig positief gedraagt worden deugden zichtbaar, ook als niemand kijkt.
 3. Zijn te leren: hoe vaker je aan positief gedrag doet, hoe makkelijker het gaat.
 4. Hebben elkaar nodig: balans tussen deugden zorgt voor balans in je gedrag.
 5. Vormen samen een moreel kompas: ze helpen je het ‘goede’ te doen bij de grote en kleine morele dilemma’s in het leven.
 6. Worden in praktijk gebracht in die omstandigheden en situaties waarin ze nodig zijn.
 7. Geven uitdrukking aan waarden die door elke samenleving worden gewenst.
 8. Laten mensen en samenlevingen floreren!

Ontwikkeling Deugdenrollen

De inzichten uit de toegepaste filosofie over deugden heb ik vervolgens gecombineerd met inzichten uit de psychologie over positief gedrag en uit de ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde over hoe je dit gedrag kunt stimuleren. Zodoende is er een is er een totaalplaatje ontstaan van groepen deugdengedrag. Er is een wetenschappelijke publicatie in voorbereiding die deze zoektocht beschrijft.

Meten

Met behulp van technieken uit de psychometrie heb ik de Deugdenspiegel gemaakt, de startmodule op MijnDeugden.nl. Psychometrie is een wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken. Het resultaat daarvan is een vragenlijst of enquête die echt meet wat er gemeten moet worden. En daarmee kan weer gecontroleerd worden of de modules die MijnDeugden.nl aanbiedt het gewenste effect hebben. Zo blijven we verbeteren.

Morele competenties en morele ontwikkeling

Zodra mensen deugden als nieuwsgierigheid, samenwerken, zelfverzekerdheid en integriteit beoefenen, dan zetten zijn hun morele competenties in. Dan bezit je de kennis, vaardigheden en houding (attitude) om moreel juist positief gedrag te laten zien, ofwel deugden te beoefenen. Bezit je morele competenties dan ken je deugden en weet je wat je er mee kunt, dan kun je deugden beoefenen en dan wil je dat ook. Uit de onderwijskunde weten we dat je morele competenties net als alle competenties kunt ontwikkelen. Bijvoorkeur door steeds de combinatie van kennis, vaardigheden en houding uit te dagen in de praktijk.

Uit de ontwikkelingspsychologie leende ik vier onderdelen die van belang zijn voor je morele ontwikkeling:

 1. Morele gevoeligheid: je ziet wanneer er een situatie is die deugdengedrag vraagt en je ziet wat je zou kunnen doen.
 2. Morele besluitvorming: je kunt besluiten nemen over wat je zou moeten doen in die situatie.
 3. Morele Motivatie: je bent gemotiveerd om dat deugdenbesluit te nemen.
 4. Morele moed: je durft het deugdelijk gedrag uit te oefenen ook als dat moeilijk is.

Deze vier onderdelen hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden ontwikkeld. Het blijkt wel dat hoe meer je er beheerst, hoe makkelijker deugdengedrag je af zal gaan. Wil je weten waar je zelf nu staat?

  Spiegel jezelf!

Positieve psychologie

Uit de positieve psychologie en diverse theorieën over motivatie blijkt dat aandacht geven aan je sterke kanten je meer zelfvertrouwen geeft en daarmee je motivatie om te leren vergroot. MijnDeugden.nl laat je daarom vrij om zelf te kiezen welk positief gedrag je wilt versterken. Bijvoorbeeld een deugdenrol waar je al best tevreden over bent, of iets waarvan je vindt dat je dat makkelijk kunt verbeteren. Je kunt ook een deugdenrol waar je al veel aan doet inzetten om daarmee aan je andere deugdenrollen te werken.

Gedragsverandering

Uit de psychologie komt mijn kennis over gedragsverandering. Vooral voor volwassenen kan het veranderen van je gedrag een uitdaging zijn, maar het is zeker niet onmogelijk. Daarbij spelen twee thema’s een belangrijke rol: je overtuigingen en je actieplannen. Als je je gedrag wilt veranderen is het belangrijk te beginnen met je ideeën en overtuigingen (bijvoorbeeld: van ‘Ik BEN niet zo attent, dat is nou eenmaal zo” naar “ik DOE niet zo attent, dat kan ik ook anders gaan doen’).
Daarnaast heb je een zo concreet mogelijk actieplan nodig. Een plan dat niet alleen beschrijft wat je wilt gaan doen (bijvoorbeeld: ‘Ik ga voortaan eerder zeggen wat ik ergens van denk’). Maar ook wanneer je dit wilt doen, hoe je je gewoontes kunt doorbreken, welke steun je daarbij nodig hebt of hindernissen je daarbij ziet (bijvoorbeeld: ‘Meestal laat ik anderen aan het woord, maar ik ga morgen tijdens die vergadering bij het tweede agendapunt zeggen wat ik er van denk. En van te voren vraag ik collega X om steun, want ik verwacht tegenstand van collega Y’). Hoe gedetailleerder je actieplan is, hoe hoger je zelfvertrouwen wordt en hoe groter de kans dat je echt je gedrag gaat veranderen. De modules van MijnDeugden.nl dagen je uit naar je overtuigingen te kijken en een actieplan te maken.

Leren voor de praktijk

Als je een actieplan maakt, denk je na over de praktijk. Daarbij past de kennis uit de onderwijskunde over transfer of learning. Dat wil zeggen: hoe zorg je ervoor dat je wat je leert tijdens een training of cursus ook in de praktijk kunt brengen. Daarvoor moet de praktijksituatie in de training of cursus herkenbaar zijn: je traint dat wat je bij het in praktijk brengen van deugdengedrag nodig hebt. Niet meer en niet minder. Daarbij is het wel van belang dat je de praktijk in al zijn verschijningsvormen meemaakt, dus zowel de fysieke, mentale als emotionele uitdagingen. Ook dit vind je terug in de modules.

Zelfsturend leren

Als je actief bent op MijnDeugden.nl dan doe je dat omdat je daar zelf voor gekozen hebt. Uit de (leer)psychologie voeg ik daarom het begrip zelfsturend leren toe. Zelfsturend leren vraagt om vijf competenties:

 1. Eigen regie: Je bent in staat zelf de controle te nemen over eigen leerproces: waar, wanneer, wat, hoe en met wie.
 2. Leerstrategieën: je denkt na over een persoonlijk leerdoel en plant de weg er naartoe.
 3. Sociaal leren: Je doet een beroep op je sociale omgeving die kan bestaan uit leeftijdsgenoten of begeleiders.
 4. Reflecteren op je leren: je denkt na over hoe je leert en ontwikkeld.
 5. Reflecteren op het nut van je leren: Je bekijkt waar je het voor doet en dat maakt het belangrijk voor je.

MijnDeugden.nl ondersteunt bij het zelfsturend leren.

Altijd en overal leren

Een didactische werkvorm die goed bij past bij zelfsturend leren is altijd en overal leren. Daarin wordt een palet aan leer- en ontwikkelmogelijkheden aangeboden (e-coaching, e-learning, cursussen, leesmateriaal, enzovoort) waar de deelnemers zelf een keuze uit kunnen maken. De website MijnDeugden.nl helpt je zelfsturend je ontwikkeldoelen te bereiken. Je kiest zelf aan welk positief gedrag je wilt werken en welke methoden je daarbij het prettigst vindt: mobiel of op de computer, korte modules, advies of een uitgebreide cursus. MijnDeugden.nl zal daarom steeds andere en nieuwe modules toevoegen aan het pakket. En mis je iets, geef het dan vooral door via de Denk Mee knop hieronder.


MijnDeugden.nl is er trots op gebruik te kunnen maken van al deze inzichten uit filosofie, psychologie en onderwijskunde. Mocht je vragen hebben over de uitleg of meer toelichting en achtergrondinformatie willen van Dr. N. Theunissen, neem dan vooral contact op. Wil je nu weten hoe al deze kennis in de praktijk uitwerkt? Ervaar het zelf!

 

Aan de slag!

 • Deel via

Inloggen